2. kwietnia 2020 r. przypada 15. rocznica śmierci św. Jana Pawła II

« Przejdź do strony głównej

Do wspólnej modlitwy w tym dniu zachęca także kard. Stanisław Dziwisz. „Proszę Was wszystkich, Drodzy Bracia i Siostry, o to, byśmy w 15. rocznicę przejścia Jana Pawła II do domu Ojca znów się przy nim zjednoczyli. Bardzo Was proszę, niech nikogo nie zabraknie w tej duchowej wspólnocie 2 kwietnia o godzinie 21.37. Niech wzniesie się do nieba nasza modlitwa zawierzenia (...) Zapalmy świecę na znak miłości i wdzięczności Ojcu Świętemu za to, że był z nami. Zaprośmy go, żeby także teraz byłz nami. Jesteśmy świadomi, że tak, jak za życia jego modlitwa była skuteczna, tak i dziś wesprze nasz naród i świat, pomagając przejść te trudne chwile". (w trudnym dla Polski roku stanu wojennego, Jan Paweł II podszedł do okna ze świecą, była to wigilia 1981 r., i zaplił ją pokazując, że czuwa z narodem).  

Kardynał Dziwisz apeluje o modlitwę w intencji ustania epidemii i proponuje, by odmówić wtedy "Akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu". Jego apel poparł także prymas abp Wojciech Polak.


Przypomnijmy sobie homilię Jana Pawła II wygłoszoną podczas Mszy świętej na Krakowskich Błoniach 10. czerwca 1979 r. Niech wleją one nasze serca nadzieję i dodadzą nam sił:


"Musicie być mocni, drodzy Bracia i Siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego!

Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć (...) Musicie być mocni miłością, "która cierpliwa jest, łaskawa jest... nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą... nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą". Która "wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma", tej miłości, która "nigdy nie ustaje" (Kor 13,4-8).

Musicie być mocni, drodzy Bracia i Siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, któa pomaga nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów - dialog z człowiekiem i światem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym: z Ojcem przez Syna w Dychu Świętym - dialog zbawienia".

Partnerzy i darczyńcy projektu - TO MIEJSCE CZEKA NA CIEBIE !

to miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebie

Konto Bankowe wsparcia projektu: