Aktualności

Przygotowania sióstr do Spotkania ze Zmartwychwstałym poprzez liturgię i wystrój domowych kaplic

img-20200414-wa0011.jpg

Tegoroczne Święta Wielkiej Nocy i Triduum Paschalne były zupełnie inne niż te, do których już się przez lata mogliśmy się przyzwyczaić. A ponieważ inne -  to niesamowite. Nie wszyscy mogli uczestniczyć w liturgii w kościołach, spokojnie pomodlić się w Ciemnicy czy przy Grobie Pańskim. W tym roku każdy, w zaciszu swojego domu lub przed telewizorem mógł spotkać się z Panem Jezusem. I w domach sióstr było podobnie. Oto krótka relacja z przeżywania Triduum Paschalnego i czasu modlitwy przed figurą Zmartwychwstałego Pana w domowych kaplicach.

dodano: 15.04.2020
czytaj calość

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

fcc671aa-c5bb-47f8-87b3-0a9c867c0c25.file-copy.jpg

Wesoły nam dzien dziś nastał,

Chrystus bowiem zmartwychpowstał!

Radujcie się więc i z ufnością patrzcie w przyszłość!


Na tegoroczne Święta Wielkiej Nocy życzymy, by moc Zmartwychstałego Pana opromieniała życie radością, niech Ten, który prawdziwie umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia rodzi w nas nową nadzieję i radość przynosząc dar pokoju naszym niespokojnym czasom. Niech Pan Jezus przypomina każdemu z nas, że po trudach i cierpieniach przychodzi Poranek Wielkanocny, w któym nie ma smutku i strachu, ale nadzieja i miłość!

Radosnego Alleluja!

życzą Siostry Służebniczki 

 

dodano: 11.04.2020

Orędzie Wielkanocne Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abpa Stanisława Gądeckiego

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

Chrystus zmartwychwstał!

1. „Chrystus powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy”. Jego zmartwychwstanie jest najważniejszą prawdą chrześcijańskiej wiary, ponieważ to właśnie dzięki zmartwychwstaniu Chrystus objawił się nam jako Ten, który – siłą miłości – przezwyciężył śmierć.

On też ukazał nam nowy, nieznany przedtem wymiar życia. Chrystus pozostał bowiem istotą cielesną, ale wszedł w inny, nowy, nieznany nam dotąd wymiar życia. Ewangeliści podkreślają, że pojawił się On w tym samym ciele, ale nie w takim samym. W miejsce „ciała ziemskiego” pojawiło się „ciało niebiańskie”. W miejsce soma psychikon, czyli „ciała zmysłowego”, pojawiło się soma pneumatikon, czyli „ciało duchowe”. Ten nowy wymiar egzystencji Zmartwychwstałego Święty Paweł nazywa „kosmicznym” ciałem Chrystusa.

dodano: 11.04.2020
czytaj calość

Wielka Sobota

plakat4-wielki-post.jpg

Po wzniosłej liturgii Wielkiego Piątku, następuje Wielka Sobota – dzień liturgiczny, czyli bez sprawowania Eucharystii. W modlitwie i poście Kościół trwa przy Grobie, gdzie złożono Pana, rozważa Jego Mękę, Śmierć i zstąpienie do Otchłani oraz oczekuje na Zmartwychwstanie. Jedynym elementem liturgicznym może być wspólnotowe sprawowanie Liturgii Godzin – zwłaszcza godziny czytań i jutrzni. 

dodano: 11.04.2020
czytaj calość

Exultet

Tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa stanowi centrum chrześcijańskiego życia. Rok liturgiczny obchody tej tajemnicy zamyka w Triduum Paschalnym. Trzy święte dni stanowią kolejne etapy jednego wydarzenia zbawczego, którym jest Pascha – czyli przejście ze śmierci do życia. Od początku istnienia Kościoła uroczystości paschalne stanowiły szczyt roku kościelnego – ich historyczny rozwój oraz wzbogacanie o coraz to nowe elementy miały jeden cel: coraz mocniejsze podkreślanie doniosłości i świętości tej nocy, która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa.

dodano: 11.04.2020
czytaj calość

Droga Krzyżowa oczami dzieci

img-20200322-wa0040_1.jpg

W  każdy piątek Wielkiego Postu odprawiane są w kościołach  nabożeństwa Drogi Krzyżowej. W tym roku był to jednak czas niezwykle smutny i skłaniający do jeszcze większej refleksji nad życiem i jego sensem. Wielu z nas mogło uczestniczyć we Mszach świętych i nabożeństwach wielkopostnych  oglądając tylko transmisje internetowe; wielu z nas odprawiało drogę krzyżową w zaciszu własnego domu lub razem z całą rodziną. Oto jak dzieci w tym roku razem z Panem Jezusem uczestniczyły w Jego drodze na Kalwarię...

dodano: 09.04.2020
czytaj calość

Wielki Piątek

plakat-1-wielki-post.jpg

 Tajemnica tego dnia przypomina nam, że Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Kościół rozmyśla wtedy nad Męką swojego Pana i Oblubieńca; adorując zaś Krzyż, wspomina swoje narodzenie z przebitego boku Chrystusa umierającego na Krzyżu i wstawia się do Boga za zbawienie całego świata.

W tradycji ludowej Wielki Piątek jest przeżywany w atmosferze głębokiego smutku i żałoby. Jednak liturgia – mimo surowej prostoty – tworzy nastrój spokojnej i majestatycznej uroczystości. Szaty liturgiczne są koloru czerwonego – podobnie jak w Niedzielę Palmową, kiedy wspominamy królewski wjazd Chrystusa do Jerozolimy; podobnie jak w liturgiczne wspomnienia męczenników; wreszcie podobnie jak w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, gdy świętujemy triumf Zmartwychwstałego, który daje swemu Kościołowi Ducha Pocieszyciela.

Wielki Piątek uświadamia nam, że godzina śmierci Jezusa jest godziną triumfu, godziną zwycięstwa. Dlatego mówimy często o chwalebnej męce i śmierci Zbawiciela...

dodano: 09.04.2020
czytaj calość

Wielki Czwartek rozpoczyna obchody Triduum Paschalnego

corpuschristi-600x400-copy-copy-copy-copy.jpg

Największe misteria ludzkiego odkupienia sprawuje Kościół co roku począwszy od Mszy wieczornej Wielkiego Czwartku aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Czas ten słusznie jest określany jako Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i wskrzeszonego. Nazywa się go Triduum Paschalnym, ponieważ uobecnia się wtedy i uskutecznia misterium Paschy, to jest przejścia Pana z tego świata do Ojca. Przez sprawowanie tego misterium w znakach liturgicznych i sakramentalnych Kościół jednoczy się wewnętrznie z Chrystusem, swoim Oblubieńcem. 

W czasie Triduum odbywają się więc najważniejsze uroczystości całego roku liturgicznego – choć rozłożone są na trzy różne celebracje, to jednak stanowią jedną całość, są pamiątką jednej tajemnicy, w której krzyża nie można oddzielić od zmartwychwstania. Uczestnictwo w Triduum uświadamia każdemu wiernemu, że chwała przychodzi poprzez krzyż; życie rodzi się ze śmierci, a pełny sens możemy nadać swojemu życiu tylko wtedy, jeśli uczynimy z niego dar, jeżeli ofiarujemy je z miłości.

 

dodano: 08.04.2020
czytaj calość

Maseczki ochronne

img-20200407-wa0004.jpg

W związku z sytuacją, którą przeżywamy na całym świecie od kilku tygodni, w całej Polsce ruszyła akcja Maseczki dla Polski. Na terenie całej Polski ruszyła "produkcja" maseczek ochronnych szytych przez krawcowe, firmy i osoby cywilne. Maseczki rafiają do miejsc, gdzie są one najbardziej potrzebne, czyli w pierwszej kolejności do szpitali. I nasze Siostry posługujące w Lublinie oraz w Łodzi przyłaczyły się do akcji szycia maseczek. Siostry w Lublinie szyją maseczki dla szpitala i hospicjum, gdyż w tamtych miejscach brakuje ich najbardziej. Jak same stwierdzają: "To spontaniczna akcja". Siostry się w nią włączyły, bo chcą pomóc w tej trudnej sytuacji. I pomagają, jak umieją! 

dodano: 08.04.2020
czytaj calość

Zamyślenia nad Ewangelią z poniedziałku VI Tygodnia Wielkiego Postu...

11257780_1483596198599048_1486869775455914609_n.jpg

Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę, Marta usługiwałą, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namściła Jezusowi stopy, a włosami swymiu je otarła...

dodano: 05.04.2020
czytaj calość

Partnerzy i darczyńcy projektu - TO MIEJSCE CZEKA NA CIEBIE !

to miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebie

Konto Bankowe wsparcia projektu: