Czas Wielkiego Postu

« Przejdź do strony głównej

Środą Popielcową, która w tym roku przypada na 26. lutego, rozpoczniemy Wielki Post, który dla każdego chrześcijanina jest czasem przemiany i odnowy. To czas, by wziąć nowy oddech; ma on nas przygotować, poprzez ciernistą Drogę Krzyżową, do Misterium Zmartwychwstania. Dla nas – chrześcijan – jest to najważniejsze święto. Aby przygotować się na Zmartwychwstanie, trzeba  zacząć od swojego wnętrza, od swojego „JA”.

 Czas, który się rozpoczyna jest czasem powrotów, przebaczenia, refleksji. Drogę wskazuje nam Jezus, bo On jest DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM...

Wielki Post skłania nas do refleksji i przejęcia się ceną naszego zbawienia, którą poniósł Pan Jezus po to, byśmy mieli życie i to mieli je w obfitości. W liturgii tego okresu Bóg jest Tym, który wychodzi na spotkanie człowiekowi. Wychodzi naprzeciw naszym oczekiwaniom, trudnościom, chce powiedzieć nam, czego dokonał już w naszym życiu i co jeszcze pragnie uczynić dla nas i naszego wyzwolenia. Przez najbliższe tygodnie, czytania mszalne będą przybliżały nam historię zbawienia, przywołają dawną tradycję, która pomagała katechumenom odkrywać wartość chrztu świętego (ich treść jest zapowiedzią tego, co Bóg dokonuje w czasie chrztu).

Pierwsza niedziela – to niedziela kuszenia. Wprowadza ona w czas Wielkiego Postu, cała uwaga skupiona jest na walce człowieka w momencie dokonania ważnego wyboru.

Druga niedziela – to niedziela Abrahama i przemienienia. Chrzest to sakrament wiary i Bożego dziecięctwa. Abraham zachęca do wybrania się w drogę i wyjścia ze swojej ziemi.

Trzecia niedziela – niedziela Samarytanki. Jezus przypomina, że jest dawcą wody życia, która zaspokaja wszelkie pragnienia człowieka. Jest przypomnieniem, że Jezus chrzci wodą i Duchem Świętym.

Czwarta niedziela – niedziela niewidomego od urodzenia. Przyjmując chrzest święty człowiek zostaje wydobyty z ciemności i doznaje oświecenia. Od tej pory jest już zdolny do życia jako syn światłości.

Piąta niedziela – niedziela Łazarza. Poprzez chrzest człowiek przechodzi ze śmierci do życia, a żyjąc Duchem Zmartwychwstałego Chrystusa – podoba się Bogu.

Przeżywając Wielki Post nieustannie jesteśmy kształtowani przez Słowo Boże, które zachęca do wprowadzania w życie wielkopostnych wskazań: post, modlitwa i jałmużna. Jak zaznaczył w 1967 r. podczas świąt wielkanocnych papież Paweł VI, że powinny otrzymywać one każdego roku nową interpretację: „Niechaj każdy zbada własne sumienie, które w naszych czasach odzywa się nowym głosem” (Encyklika Populorum progressio, 47). Znaczenie tych wielkopostnych wskazań jest takie:

- post - posiada wymiar fizyczny Jest to dobrowolne powstrzymywanie się od jedzenia lub spożywania pewnych pokarmów przez określony czas. . Jest on zewnętrznym wyrazem wewnętrznej rzeczywistości.

- modlitwa – sięga ona swoimi korzeniami postu , w którym człowiek zaczyna żyć pełniej Słowem Bożym. Szczególną uwagę zwraca się na słuchanie Słowa Bożego.

- jałmużna – owoc postu i wyrzeczeń, które się z nim wiążą.  Oznacza datek dla biednych i potrzebujących. W chrześcijaństwie należy ona do uczynków miłosierdzia i zalecana jest szczególnie w wielkim poście. Wyrzeczenia i ofiary nie są celem same w sobie. One są wyrazem i dowodem naszej prawdziwej miłości. Być chrześcijaninem dzisiaj – to wezwanie do życia w całej jego pełni, a więc także do wyrzeczenia się. Wielki Post jest dla każdego sposobnością do postawienia sobie pytań: Czy choć trochę promieniuję prawdziwą radością?

Czy staram się ją szerzyć? Czy w głębi mojego serca jest radość?...

 

 

Dobry Boże, Ty sam nam dajesz

Wielki Post,

byśmy przygotowali się do Wielkanocy,

do nowego życia,

które się w nas rodzi.

Niech będzie to dla nas okres nawrócenia

i zmiany sposobu myślenia.

 

 

Partnerzy i darczyńcy projektu - TO MIEJSCE CZEKA NA CIEBIE !

to miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebie

Konto Bankowe wsparcia projektu: