Czuwanie federacyjne na Jasnej Górze

« Przejdź do strony głównej

Czuwanie rozpoczęło się Apelem  Jasnogórskim, w wypełnionej po brzegi kaplicy Cudownego Obrazu. Po Apelu ks. prałat Tomasz Rusiecki wikariusz biskupi ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w diecezji kieleckiej, wygłosił konferencję  na temat „Kontekstu świętości bł. Edmunda”. Mówił m.in., że bł. Edmund potrafił dostrzec człowieka w potrzebie: "widział, bo się modlił, a ze zgiętych kolan widać więcej i lepiej”. Podczas homilii wygłoszonej w czasie Mszy św. o północy, kaznodzieja wymieniał talenty, które każdy człowiek otrzymuje od Boga. Wśród nich ukazał słabość, która włożona w ręce Maryi staje się darem. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz rozważanie tajemnic różańcowych,  były okazją do wdzięczności za życie i dzieło bł. Edmunda  Bojanowskiego.  Wpatrując się w Maryję, Służebnicę Pańską, siostry w duchu ogromnego zaufania odkrywały przed Nią swoje serca, wierząc,  że  wyprosi Ona dar kanonizacji Ojca Założyciela oraz dar nowych powołań do Zgromadzeń Służebniczek.

Partnerzy i darczyńcy projektu - TO MIEJSCE CZEKA NA CIEBIE !

to miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebie

Konto Bankowe wsparcia projektu:

87124030281111001042328370