Droga Krzyżowa

« Przejdź do strony głównej

Stacja I: Pan Jezusa przed sądem

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę Swoją, świat odkupić raczył.

 

Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich! (Iz 53,7)

 

Pan Jezus do s. Faustyny: Nie dziw się temu, że jesteś nieraz niewinnie posądzana. Ja z miłości ku tobie wpierw wypiłem ten kielich cierpień niewinnych (Dz. 289). Kiedy byłem przed Herodem, wypraszałem ci łaskę, abyś się umiała wznieść ponad wzgardę ludzką i wiernie szła Moimi śladami (Dz. 1164)

 

Miłosierny Jezu, dopomóż mi, abym umiał przyjąć każdy ludzki sąd i nie dopuść, abym kiedykolwiek wydał skazujący wyrok na Ciebie w moich bliźnich.

 

Któryś za nas cierpiał rany,

Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Stacja II: Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę Swoją, świat odkupić raczył.

 

Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści… Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze; a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich (Iz 53,4a.6)

 

Pan Jezus do s. Faustyny: Nie lękaj się cierpień. Ja jestem z tobą (Dz. 151). Im bardziej ukochasz cierpienie, tym miłość twoja ku Mnie będzie czystsza (Dz. 279).

 

Jezus Miłosierny, naucz mnie cenić trud życia, chorobę, każde cierpienie i z miłością dźwigać ten codzienny krzyż.

 

Któryś za nas cierpiał rany,

Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Stacja III: Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę Swoją, świat odkupić raczył.

 

Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzecze: „Oto jestem!” (Iz 58,9)

 

  Pan Jezus do s. Faustyny: Uchybienia dusz mimowolne nie powstrzymują miłości Mojej (…) ani nie przeszkadzają Mi jednoczyć się z nimi, ale uchybienia chociażby najdrobniejsze, a dobrowolne, te tamują łaski Moje. I takich dusz nie mogę obsypywać swoimi darami (Dz. 1641).

Miłosierny Panie, zachowaj mnie przed każdą, choćby najmniejszą, ale świadomą i dobrowolną niewiernością.

 

Któryś za nas cierpiał rany,

Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Stacja IV: Pan Jezus spotyka swoją Matkę

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę Swoją, świat odkupić raczył.

 

Wszyscy, co drogą zdążacie, przyjrzycie się, patrzcie, czy jest boleść podobna do tej, co mnie przytłacza, którą doświadczył mnie Pan. (Lam 1,12)

 

  Pan Jezus do s. Faustyny: Choć wszystkie dzieła, z woli Mojej powstające, są narażone na wielkie cierpienia, to jednak rozważ, czy było z nich które narażone na większe trudności, jak dzieło bezpośrednio Moje – dzieło Odkupienia. Nie powinnaś się zbyt przejmować przeciwnościami (Dz. 1643).

 

Maryjo, Matko Miłosierdzia, bądź przy mnie zawsze, zwłaszcza w cierpieniu, jak byłaś na drodze krzyżowej swojego Syna.

 

Któryś za nas cierpiał rany,

Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja V: Szymon z Cyreny pomaga Panu Jezusowi nieść krzyż

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę Swoją, świat odkupić raczył.

 

Na współczującego czekałem, ale go nie było, i na pocieszających, lecz ich nie znalazłem (Ps 69,21)

 

  Pan Jezus do s. Faustyny: Dopuszczam (…) przeciwności (…), aby pomnożyć twoje zasługi. Nie za pomyślny wynik nagradzam, ale za cierpliwość i trud dla Mnie podjęty (Dz. 86).

 

Jezu, mój Panie, niech każda myśl, słowo, działanie, będą podjęte wyłącznie z miłości do Ciebie. Oczyszczaj moje intencje.

 

Któryś za nas cierpiał rany,

Jezu Chryste zmiłuj się nad nami


Stacja VI: Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę Swoją, świat odkupić raczył.

 

Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał (Iz 53,2b)

 

Pan Jezus do s. Faustyny: Wiedz o tym, że cokolwiek dobrego uczynisz jakiejkolwiek duszy, przyjmuję jakobyś Mnie samemu to uczyniła (Dz. 1768).

 

Panie Jezu, Mistrzu mój, spraw, aby moje oczy, ręce, usta i serce były miłosierne. Przemieniaj mnie w miłosierdzie.

 

Któryś za nas cierpiał rany,

Jezu Chryste zmiłuj się nad nami

Stacja VII: Pan Jezus po raz drugi upada pod krzyżem

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę Swoją, świat odkupić raczył.

 

Nie! Ręka Pana nie jest tak krótka, żeby nie mogła ocalić, ani słuch Jego tak przytępiony, by nie mógł usłyszeć (Iz 59,1)

 

Pan Jezus do s. Faustyny: Przyczyną twoich upadków jest to, że za wiele liczysz sama na siebie, a za mało się opierasz na Mnie (Dz. 1488). Wiedz, że sama z siebie nic nie możesz (Dz. 639). Nawet łask Moich nie jesteś zdolna przyjąć bez szczególnej pomocy Mojej (Dz. 738).

 

Niech mnie wspiera łaska Twoja Panie, abym nie upadał ciągle przez te same błędy; a gdy upadnę, pomóż powstać i wysławiać Twoje miłosierdzie.

 

Któryś za nas cierpiał rany,

Jezu Chryste zmiłuj się nad nami

Stacja VIII: Pan Jezusa pociesza płaczące niewiasty

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę Swoją, świat odkupić raczył.

 

Pan Jezus do s. Faustyny: O, jak miła Mi jest żywa wiara (Dz. 1420). Pragnę, ażeby było w was więcej wiary w chwilach obecnych (Dz. 352).

 

Miłosierny Panie, dziękuję za chrzest święty i łaskę wiary. Ciągle na nowo wołam: Panie, przymnóż mi wiary!

 

Któryś za nas cierpiał rany,

Jezu Chryste zmiłuj się nad nami

Stacja IX: Pan Jezusa po raz trzeci upada pod ciężarem krzyża

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę Swoją, świat odkupić raczył.

 

Pan Jezus do s. Faustyny: Wiedz, że największą przeszkodą do świętości jest zniechęcenie i nieuzasadniony niepokój; on ci odbiera możność ćwiczenia się w cnocie (…). Ja jestem zawsze gotów ci przebaczyć. Ile razy Mnie o to prosisz, tyle razy wysławiasz miłosierdzie Moje (Dz. 1488).

 

Miłosierny Panie, oddaję Ci to, co jest wyłączną moją własnością, czyli grzech i ludzką słabość. Błagam Cię, niech nędza moja utonie w niezgłębionym miłosierdziu Twoim.

 

Któryś za nas cierpiał rany,

Jezu Chryste zmiłuj się nad nami

Stacja X: Pan Jezus z szat odarty

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę Swoją, świat odkupić raczył.

 

A oni się wpatrują, sycą mym widokiem; moje szaty dzielą między siebie i los rzucają o moją suknię (Ps 22,18b-19)

 

Rozmowa Pana Jezusa z s. Faustyną: Stanął nagle Jezus przede mną obnażony z szat, okryty ranami na całym ciele, oczy tonęły we krwi i łzach, twarz cała zeszpecona, pokryta plwocinami. Wtem mi powiedział Pan: „Oblubienica musi być podobna do swego Oblubieńca”. Zrozumiałam te słowa do głębi. Tu nie ma miejsca na jakieś wątpliwości. Podobieństwo moje do Jezusa ma być przez cierpienie i pokorę (Dz. 268).

 

Jezus cichy i Serca pokornego, uczyń serce moje, według Serca Twego.

 

Któryś za nas cierpiał rany,

Jezu Chryste zmiłuj się nad nami

Stacja XI: Pan Jezusa przybity do krzyża

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę Swoją, świat odkupić raczył.

 

Lecz On był przybity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie (Iz 53,5)

 

Pan Jezus do s. Faustyny: Uczennico Moja, miej wielką miłość do tych, którzy ci zadają cierpienie; czyń dobrze tym, którzy cię nienawidzą (Dz. 1628)

 

O Miłości najczystsza, zakróluj w całej pełni w moim sercu i daj ukochać to, co przekracza ludzką miarę (por. Dz. 328).

 

Któryś za nas cierpiał rany,

Jezu Chryste zmiłuj się nad nami

Stacja XII: Pan Jezus umiera na krzyżu

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę Swoją, świat odkupić raczył.

 

Słowo, które wychodzi z ust Moich, nie wraca do Mnie bezowocnie, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swojego posłannictwa (Iz 55,11)

 

Słowa s. Faustyny: Ujrzałam Pana Jezusa przybitego do krzyża. Kiedy Jezusa chwilę na nim wisiał, ujrzałam cały zastęp dusz ukrzyżowanych tak jak Jezus. I ujrzałam trzeci zastęp dusz i drugi zastęp dusz. Drugi zastęp nie był przybity do krzyża, ale dusze trzymały silnie w ręku krzyż; trzeci zaś zastęp dusz nie był ani ukrzyżowany, ani [nie] trzymał w ręku krzyża silnie, ale wlokły te dusze krzyż za sobą i były niezadowolone. Wtedy rzekł mi Jezus: „Widzisz, te dusze, które są podobne w cierpieniach i wzgardzie do Mnie; a te, które mają mniej podobieństwa do Mnie w cierpieniu i wzgardzie  - te też będą miały mniej podobieństwa i w chwale do Mnie (Dz. 446).

 

Jezu, zbawicielu mój, ukryj mnie w głębi swego Serca, bym zasilana Twoją łaską, mogła upodobnić się do Ciebie w miłości krzyża i mieć udział w Twojej chwale.

 

Któryś za nas cierpiał rany,

Jezu Chryste zmiłuj się nad nami

Stacja XIII: Ciało Pana Jezusa zdjęto z krzyża

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę Swoją, świat odkupić raczył.

 

Oto się powiedzie mojemu Słudze: wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo! Jak wielu osłupiało na Jego widok – tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd i postać Jego była niepodobna do ludzi – tak mnogie narody się zdumieją, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano, i pojmą coś niesłychanego (Iz 52,13-15)

 

Pan Jezus do s. Faustyny: Najmilsza jest Mi ta dusza, która wierzy mocno w dobroć Moja i zaufała Mi zupełnie: obdarzam ją swoim zaufaniem i daję jej wszystko, o co prosi (Dz. 453)

 

Miłosierny Jezu, pomnażaj we mnie ufność w Twoje miłosierdzie. Abym zawsze i wszędzie dawał świadectwo o Twojej bezgranicznej dobroci i miłości.

 

Któryś za nas cierpiał rany,

Jezu Chryste zmiłuj się nad nami

Stacja XIV: Ciało Pana Jezusa złożone w grobie

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę Swoją, świat odkupić raczył.

 

Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje Jego losem? Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Grób Mu wyznaczono między bezbożnymi, a wola Pana spełni się przez Niego (Iz 53, 8-9a.10b)

 

Pan Jezus do s. Faustyny: Jeszcze nie jesteś w ojczyźnie, więc idź, wzmocniona Mą łaską i walcz o królestwo Moje w duszach ludzkich, a walcz jak dziecię królewskie, i pamiętaj, że prędko miną dni wygnania, a z nimi i możność zbierania zasług na niebo. Spodziewam się od ciebie (…) wielkiej liczby dusz, które będą przez wieczność całą wysławiać miłosierdzie Moje (Dz. 1489).

 

Spraw, miłosierny Panie, aby ani jedna z tych dusz, któreś mi powierzył, nie zginęła. 

 

Któryś za nas cierpiał rany,

Jezu Chryste zmiłuj się nad nami

Partnerzy i darczyńcy projektu - TO MIEJSCE CZEKA NA CIEBIE !

to miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebie

Konto Bankowe wsparcia projektu: