Droga krzyżowa

« Przejdź do strony głównej

Stacja I: RĘCE PIŁATA

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Te ręce są władcze i bezlitosne.

Ręce, które umywają się od odpowiedzialności.

Ręce człowieka, któy boi się konfrontacji z Prawdą - Jezusem.

A jakie są moje ręce?

Czy ja nie wydaję wyroku na innych?

Czy nie skazuję innych z lęku o siebie?

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

STACJA II: RĘCE PRZYJMUJĄCE KRZYŻ

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Naturalnym odruchem jest to, że ręka cofa się przed bólem.

Ale ręce pełne miłości nie cofają się przed bólem.

A jakie są moje ręce?

Czy ja nie uciekam przed krzyżem?

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.


STACJA III: RĘCE PODPIERAJĄCE SIĘ POD CIĘŻAREM KRZYŻA

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

To ręce zmęczone trudem cierpienia, które powala.

Jezus na swoich rękach dźwiga się, aby iść dalej.

A jakie są moje ręce?

Czy w chwilach zmęczenia i trdności bezradnie ich nie opuszczam?

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.


STACJA IV: RĘCE MATKI 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Te ręce zawsze bronią przed złem i zawsze są dobre,

ale teraz są bezbronne.

Nie ma w nich gestu zwiniętych dłoni w pięść, nie ma w nich nienawiści.

A jakie są moje ręce?

Czy ja nie wygrażam nimi innym?

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.


STACJA V: RĘCE POMOCNE

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

To ręce Szymona.

Te ręce są spracowane od czynienia dobra innym.

Ręce popękane z troski o bliźnich.

A jakie są moje ręce?

Czy ja nie chowam rąk do kieszeni?

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.


STACJA VI: RĘCE DELIKATNE

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Delikatne ręce Weroniki, któe przynoszą ulgę.

Ramiona bezinteresowanej miłości.

To ręce tych wszystkich ludzi, któzy służa bliźnim w chorobie, cierpieniu.

To są ręce błogosławione.

A jakie są moje ręce?

Czy ja mam w swoich rękach delikatność?

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.


STACJA VII: RĘCE WYCIĄGNIĘTE POD CIĘŻAREM KRZYŻA

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

To ręce omdlałe z bólu, zdrady, fałszu, nienawiści, kolejnego grzechu.

To ręce poranione ludzką bezwzględnością zagłady siebie i innych.

A jakie są moje ręce?

Czy ja jestem bezwzględny?

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

STACJA VIII: RĘCE KRYJĄCE TWARZE PŁACZĄCYCH NIEWIAST

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Człowiek kiedy płacze to chowa twarz w dłoniach, aby nie pokazać swojego bólu.

Jest to tajemnica głębokiego smutku, w który może wejść jedynie Jezus, bo On dotyka wszystkich ran serca człowieczego.

A jakie są moje ręce?

Czy ja nie chowam swego smutku przed Jezusem uciekając w światowość?

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

STACJA IX: RĘCE ROZCIĄGNIĘTE NA ZIEMI POD CIĘŻAREM KRZYŻA

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Obok rozciągniętych na ziemi rąk Jezusa są też inne ręce.

Ręce, które szarpią bezlitośnie, aby Jezus wstał.

A jakie są moje ręce?

Czy nie żądam od innych wysiłku ponad miarę?

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.


STACJA X: RĘCE ZDZIERAJĄCE SZATY

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Zawsze, gdy chciano człowieka poniżyć, obnażano go.

Tak było i z Jezusem.

Tak było w obozach koncentracyjnych, w więzieniach i tak jest nadal.

Są takie ręce, które dotykają nagości człowieka dla zmysłu, poniżenia, pieniędzy.

A jakie są moje ręce?

Czy moje ręce nie dotykały tak drugiego człowieka, aby go obnażyć z godności?

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.


STACJA XI: RĘCE PRZYBITE DO KRZYŻA

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Dobroć została ukrzyżowana.

Dobre ręce od pięciu chlebów.

DObre ręce od oczyszczonych trędowatych.

Dobre ręce od uwolnionych z niemocy.

To właśnie te ręce zostały przybite do krzyża innymi rękami.

A jakie są moje ręce?

Czy ja nie ukrzyżowałem czyjegoś dobra?

Czy nie było we mnie nienawiści dla dobra?

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

STACJA XII: RĘCE MARTWE

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Ręce któe już nic nie mogą uczynić.

Nastała godzina panowania zła.

Nastała godzina zwątpienia.

Ale są jeszcze jedne ręce - Ręce Ojca: "Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego".

A jakie są moje ręce?

Czy ja powierzam siebie Ojcu?

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.


STACJA XIII: RĘCE ZDEJMUJĄCE CIAŁO PANA JEZUSA

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Józef z Arymatei bierze w swoje ręce delikatnie i z szacunkiem Ciało Pana Jezusa.

Oddaje je Maryi - Jego Matce.

Czyni to z szacunkiem, tak jak kapłan biorący Ciało Pana Jezusa w Świętej Hostii.

A jakie są moje ręce?

Czy ja z miłością i szacunkiem przyjmuję Ciało Pana Jezusa w Komunii Świętej?

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

STACJA XIV: RĘCE ZAMYKAJĄCE GRÓB

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Ręce strażników zapieczętowały grób.

Nie mogły jednak zamknąć MIŁOŚCI!

Jezus Zmartwychwstał!

Na Jego rękach pozostały ślady Męki.

A jakie są moje ręce?

Czy ja w sercu noszę Mękę Pana Jezusa i czy żyję Jego Zmartwychwstaniem?

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Zdjęcia do poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej zaprojektowała s. Dorota Kot, a odlewy rąk pokazanych przy poszczególnych stacjach Drogi Krzyżowej wykonała s. Joanna Cegielska

Partnerzy i darczyńcy projektu - TO MIEJSCE CZEKA NA CIEBIE !

to miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebie

Konto Bankowe wsparcia projektu: