Forum Młodych w Lublinie

« Przejdź do strony głównej

W  przeżywanym Roku Bł. Edmunda Bojanowskiego w dniach 1-3 maja odbyło się w Lublinie I Ogólnopolskie Forum Młodych zorganizowane przez siostry służebniczki z prowincji łódzkiej. Na miejsce spotkania młodzieży w wieku gimnazjalnym i szkoły średniej został wybrany Lublin.

W  Forum Młodych pod hasłem „ Oddychaj Miłością”  wzięło udział 20 sióstr służebniczek i 75 młodych ludzi z okolic Częstochowy, Lublina, Łodzi, Kłodnicy w woj. lubelskim,  Ostrowa Wielkopolskiego i  Przysuchy.

Pomysłodawcą i organizatorem spotkania młodych w Lublinie była s. Barbara Kacprzak z młodzieżą z Katolickiego Stowarzyszenia  Młodzieży działającego przy Archikatedrze w Lublinie .

Program Forum „ Oddychaj Miłością „ ze św. Janem Pawłem II i bł. Edmundem Bojanowskim z racji kanonizacji papieża Jana Pawła II i  obchodzonego w Kościele w Polsce Roku Edmundowego przewidywał pochylanie się nad nauczaniem i życiem tych Wielkich Polaków.

PIERWSZY DZIEŃ

Integracia grup i zwiedzanie miasta w tym: Zamku Lubelskiego, Starego Miasta, klasztoru Ojców Dominikanów, Wieży Trynitarskiej i Archikatedry. Wieczorem w aulii Zespoły Szkół Nr 1 im. W. Grabskiego  poszczególne grupy młodzieży wraz z siostrami służebniczkami miały okazję  zaprezentować się. Było radośnie i "wiele się działo" tak jak to wyśpiewały służebniczki.

DRUGI  DZIEŃ

W kolejnym dniu młodzież z siostrami odkrywała ślady św. Jana Pawła II w Lublinie. Ojciec Święty jeszcze przed wyborem na Stolicę Piotrową,  jako profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego często przyjeżdżał do Lublina. Jako papież odwiedził to miasto w roku 1987 nawiedzając między innymi teren obozu zagłady na Majdanku. Młodzież zwiedzała te szczególne  miejsca uświetnione pobytem papieża. Wędrówka po mieście rozpoczęła się od zwiedzenia wystawy pt. „ Jan Paweł II w medalierstwie polskim” zorganizowanej przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

W programie tego dnia nie zabrakło pracy w grupach, jaką były warsztaty: dziennikarskie,  muzyczne, taneczne, pedagogiczne i plastyczne.  

Wieczorna modlitwa uwielbienia  w kościele seminaryjnym prowadzona przez SOS Mocni w Duchu z Łodzi dopełniła bogactwa treści i przeżyć.

TRZECI  DZIEŃ

3-go maja w Uroczystośc Królowej Polski i szczególny dzień  dla wszystkich służebniczek z racji kolejnej rocznicy założenia Zgromadzenia młodzież zapoznała się  z  postacią Założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej bł. Edmundem Bojanowskim. W poznaniu życia i misji Edmunda Bojanowskiego pomogła zebranym  przygotowana przez s. Barbarę Kacprzak prezentacja multimedialna. Całość programu Forum ubogacona została nauką pieśni i tańców integracyjnych prowadzonych przez niezrównanego wodzireja Szymona z Przysuchy wspomaganego przez Olę, Grzegorza i młodzież z KSM w Lublinie.

 

Pobyt w gościnnym Lublinie zapisał się w pamięci uczestników Forum bardzo dobrze.  Na zakończenie wszyscy z entuzjazmem przyjęli decyzję o zorganizowaniu w przyszłym roku kolejnego Forum Młodych. Miejscem spotkania młodych ze służebniczkami w roku 2015 będzie Łódź.     

Partnerzy i darczyńcy projektu - TO MIEJSCE CZEKA NA CIEBIE !

to miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebie

Konto Bankowe wsparcia projektu: