Homilia Jana Pawła II wygłoszona w Krakowie 22. czerwca 1983

« Przejdź do strony głównej

To dawanie życia za przyjaciół swoich, za rodaków, wyraziło się również w 1863 roku poprzez ich udział w powstaniu. Każdym z nich kierowała bohaterska miłość Ojczyzny. Za udział w powstaniu Kalinowski zapłacił Sybirem, Chmielowski kalectwem. Powstanie styczniowe było dla Józefa Kalinowskiego i Adama Chmielowskiego etapem na drodze do świętości, która jest heroizmem całego życia.

Opatrzność Boża każdego z nich prowadziła własną drogą. Józef Kalinowski, zanim wstąpił do nowicjatu karmelitańskiego, był nauczycielem Augusta Czartoryskiego. Adam Chmielowski studiował malarstwo i przez szereg lat poświęcał się działalności artystycznej, zanim wstąpił na drogę powołania, która zaprowadziła go w szeregi tercjarstwa franciszkańskiego, skąd bierze początek powołanie albertyńskie.

Każdy z nich na swojej własnej drodze urzeczywistniał te słowa Odkupiciela i Mistrza: Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje… Ojciec Rafał oddał to życie w surowym klasztorze karmelitańskim, służąc do końca w szczególności w konfesjonale; współcześni nazywali go męczennikiem konfesjonału. Brat Albert oddał swe życie w posłudze najuboższym i społecznie upośledzonym. Jeden i drugi oddał do końca swoje życie Chrystusowi. Jeden i drugi świadczą o tej przedziwnej ewangelicznej tajemnicy kenozy – wyzucia się, wyniszczenia, które otwiera bramy do pełni miłości.

Ojciec Rafał pisał do siostry: Bóg się cały nam oddał za nas, jakże nam nie poświęcić się Bogu? A Brat Albert wyznaje: Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii. […] Skoro jest chlebem i my bądźmy chlebem… Dawajmy siebie samych. Ci dwaj wielcy synowie polskiej ziemi, wytyczali drogi świętości wśród swoich współczesnych – a zarazem: dla przyszłych pokoleń.

Partnerzy i darczyńcy projektu - TO MIEJSCE CZEKA NA CIEBIE !

to miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebie

Konto Bankowe wsparcia projektu: