Jubileusz 150-lecia Domu Generalnego

« Przejdź do strony głównej

W roku 1856 Edmund Bojanowski otworzył pierwszy nowicjat dla służebniczek. Duchową opiekę jako kapłan sprawował w nim od początku o. Teofil Baczyński, jezuita ze Śremu. W  roku 1861 Ojciec Baczyński został przez rząd pruski skazany na banicję, a władze zakonne skierowały go na teren Galicji, do Łańcuta. Kilka miesięcy później z Wielkopolski do Galicji przyjechały także pierwsze służebniczki i otwarły placówkę, a potem nowicjat  w Podzwierzyńcu koło Łańcuta .Wkrótce jednak okazało się, że częsty kontakt sióstr z Założycielem był trudny z powodu dużej odległości, a o. Baczyński został mianowany administratorem parafii  w Starej Wsi i wyjechał z Łańcuta. W tej sytuacji zaczęła dojrzewać decyzja, aby galicyjski nowicjat z Łańcuta-Podzwierzyńca również przenieść do Starej Wsi. Sprzyjającą temu okolicznością był też fakt, że wynajęty dom w Podzwierzyńcu stał się za mały, wiec i tak trzeba byłoby kupić go i rozbudować lub opuścić. 3 X 1863 roku do Starej Wsi przyjechały pierwsze Siostry Służebniczki: s. Elżbieta Szkudłapska jako przełożona, wraz z s. Leoną Jankiewicz, s. Gabrielą Pelc i nowicjuszkami; zamieszkały w wynajętym domu obok kościoła. Podjęły pracę wśród ludu: od początku była to pielęgnacja chorych i prowadzenie „apteczki”, spotkania dla młodzieży i kobiet oraz troska o wystrój kościoła. Na obecne miejsce w którym mieści się Dom Macierzysty Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Starowiejskich siostry przybył w roku 1866. 3 X 2013 roku obchodzimy więc 150 lat pobytu Służebniczek w Starej Wsi.

 

 

 

 

3 maja 1850  Edmund Bojanowski, serdecznie dobry człowiek, zrealizował zamiar, który długo dojrzewał w jego sercu  na modlitwie u stóp Matki Bożej na Świętej Górze u Ojców Filipinów w Gostyniu.

W chacie wynajętej od Franciszki Przewoźnej otwarta została pierwsza na ziemiach Polski  pozostająca pod zaborem pruskim   ochronka dla dzieci z wioski. W Bożych zamysłach był to początek nowego Zgromadzenia Służebniczek Niepokalanej. Stopniowo Niepokalana otwierała przed nowym Zgromadzeniem  coraz to nowe miejsca   i sposoby posługiwania sprawom Królestwa Bożego w ludzkich sercach.

Partnerzy i darczyńcy projektu - TO MIEJSCE CZEKA NA CIEBIE !

to miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebie

Konto Bankowe wsparcia projektu: