Jubileusz przybycia Sióstr do Łodzi...

« Przejdź do strony głównej

16. listopada 2019 r. uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem JE ks. abpa Grzegorza Rysia, Siostry Służebniczki NMP NP rozpoczęły świętowanie Jubiluszu 100-lecia przybycia do Łodzi. Katedrę łódzką w tym dniu wypełniło wiele sióstr i zaproszonych gości. Ksiądz Arcybiskup w swojej homilii przypomniał po krótce historię przybycia sióśtr do Łodzi. Zazanczył, że siostry stanęły po stronie chorych, ubogich i swoim przykładem życia i ofiarnością świadczyły o Chrustusie. Mówił, że są żywą Ewangelią pokazującą sens życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, których tak bardzo potrzeba we współczesnym świecie. Dziękował także siostrom za 100-letnią posługę, za to, co wniosły w Kościół i społeczeństwo łódzkie. Siostry wyraziły Panu Bogu wdzięczność za Jego opiekę przez wszystkie lata swoją modlitwą, piękną oprawą liturgiczną i śpiewami. Po Mszy świętej miał miejce poczęstunek i część artystyczna, którą rozpoczął polonez tańczony przez absolwentów Przedszkola Publicznego przy ul. Sienkiewicza 60 w Łodzi. Goście zobaczyli także prezentację multimedialną, przygotowaną przez jedną z sióstr, opowiadającą 100-letnią historię pobytu sióśtr w Łodzi. Dobry Bóg niech błogosławi dalszej posłudze sióstr na ziemi łódzkiej!

Partnerzy i darczyńcy projektu - TO MIEJSCE CZEKA NA CIEBIE !

to miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebie

Konto Bankowe wsparcia projektu: