Jubileusz Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego w Strykowie

« Przejdź do strony głównej


17 listopada 2013 roku w Parafii Świętego Marcina w Strykowie k/ Łodzi na terenie archidiecezji łódzkiej stowarzyszenie religijne dla  osób świeckich  pod nazwą Rodzina  Bł. Edmunda Bojanowskiego  obchodziło  jubileusz 10-lecia powstania.

Obchody rocznicowe  zbiegły się z rozpoczętym w kościele w Polsce Rokiem   Bł. Edmunda Bojanowskiego, który jest patronem Rodziny.

Stowarzyszenie Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego  zostało zainicjowane na terenie Polski przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie  Poczętej – śląskich.

W 2003 roku ideę szerzenia kultu i  życia charyzmatem Bł. Edmunda Bojanowskiego przez osoby świeckie  przejęło również Zgromadzenie Sióstr Służebniczek – starowiejskich Prowincji Łódzkiej organizując Stowarzyszenie Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego  z osób zaprzyjaźnionych z domem zakonnym sióstr służebniczek i prowadzonym przedszkolem w Strykowie. To właśnie w Strykowie znaleźli się ludzie, którzy gotowym sercem pochylają się nad ludzką biedą,  w różnych jej wymiarach, pogłębiają swoje życie duchowe, modlą się adorują Najświętszy Sakrament, czynnie i z zaangażowaniem włączają się w życie parafii.

Obecnie Stowarzyszenie liczy 24 członków czynnie uczestniczących  w spotkaniach i 15 osób, które są sympatykami. Odpowiedzialną za prowadzenie Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego   w Strykowie jest  s. Katarzyna Trębacz, która wraz z siostrami  ze swojej wspólnoty czuwa nad comiesięcznymi spotkaniami formacyjnymi.

Obchody jubileuszowe 10-lecia istnienia Stowarzyszenia rozpoczęły się w Kościele Parafialnym  krótką   inscenizacją nawiązującą do postaci Bł. Edmunda Bojanowskiego  wystawioną przez członków Stowarzyszenia Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego z   Łodzi z  ul. Rzgowskiej. 

Następnie goście i parafianie uczestniczyli we Mszy Św. celebrowanej przez proboszcza strykowskiej parafii  ks. kanonika  Karola Andrzejczaka, ks. wikariusza Andrzeja Wrońskiego i zaproszonego ks. Leszka Woźnicę z Gostynia należącego do Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri. W procesji z darami ofiarnymi  s. Małgorzata Ochęduszko inicjatorka Stowarzyszenia w Strykowie wraz z dziećmi przedszkolnymi  przyniosła do ołtarza obraz Oka Opatrzności- symbol szczególnej opieki Boga nad Rodziną przez 10 lat  jej istnienia. Członkowie Stowarzyszenia od kwietnia 2013 roku przygotowywali się do uroczystości jubileuszowych przyjmując do swoich domów obraz z  relikwiami  Bł. Edmunda Bojanowskiego i podejmując modlitwę przez tydzień   w wyznaczonych na każdy dzień intencjach. Podczas sprawowanej Mszy Świętej  w darach ofiarnych została przekazana pamiątkowa księga z tej peregrynacji z obrazem Bł. Edmunda Bojanowskiego.

Dalsze obchody jubileuszu miały miejsce w strykowskim Domu Kultury. W klimacie serdeczności  i radości Rodzina Bł. Edmunda ze Strykowa otrzymała życzenia  i prezenty od  grup Stowarzyszenia z Łodzi i z Liskowa.Taniec lednicki „ Ojcze prowadź mnie” i pamiątkowe zdjęcie uczestników jubileuszowego spotkania Rodzin Bł. Edmunda Bojanowskiego dopełniły wspólnotowe  świętowanie.

Galeria

 

Partnerzy i darczyńcy projektu - TO MIEJSCE CZEKA NA CIEBIE !

to miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebie

Konto Bankowe wsparcia projektu: