Kilka myśli św. Jana Pawła II o Wielkim Poście...

« Przejdź do strony głównej

"Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie" (Mt 6,1). A więc: Wielki Post - to koncentracja na człowieku! Na gruncie tej koncentracji praktyka Wielkiego Postu zaleca nam rozwijać trzy podstawowe kierunki, w których wyraża się duchowość człowieka, a przede wszystkim jego wola i wolność.

Kierunek "na wewnątrz" - jako "panowanie nad sobą": zwycięstwo woli nad ludzką zmysłowością. Czyli POST.

Kierunek "ponad siebie" - w którym wyraża się transcendentny charakter naszego ducha. Czyli MODLITWA.

Kierunek "ku drugim", w którym ludzkie JA otwiera dla DLA DRUGICH. Czyli JAŁMUŻNA.

Musicie - na tym wielkopostnym etapie - gruntowniej przemyśleć to zadanie, jakie stawia nam Chrystus w Ewangelii na Środę Popielcową (Mt 6,1-6.16-18). 

Jan Paweł II

[w: Jubileuszowy Rok Odkupienia 25 III 1983 - 22 IV 1984,

Citta del Vaticano 1985, 327-328]

Partnerzy i darczyńcy projektu - TO MIEJSCE CZEKA NA CIEBIE !

to miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebie

Konto Bankowe wsparcia projektu: