Komentarz do Ewangelii na wtorek V Tygodnia Wielkiego Postu

« Przejdź do strony głównej

... Powiedzieli do Niego: "Kimże Ty jesteś?". Odpowiedział im Jezus: "Przede wszystkim po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał, jest prawdomówny, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego". A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: "Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja Jestem i że Ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba". Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.

J 8,21-30


Często słyszy się oskarżenia Boga o rożne nieszczęścia. Warto jednak zauważyć, że to nasze własne grzechy nas kąsają i niszczą, tak jak Izraelitów na pustyni (por. Lb 21,4-9) A co na to nasz Bóg? Daje nam się poznać w ukrzyżowanym za nasze grzechy Jezusie. On nie chce nas potępiać, ale zbawiać. Pragnieniem Jego Serca jest nas uzdrawiać ze śmierci, w którą sami popadamy przez nasze grzechy. To On jest naszym ocaleniem więc uciekajmy do Niego a nie od Niego...

ks. Grzegorz Grinn

Partnerzy i darczyńcy projektu - TO MIEJSCE CZEKA NA CIEBIE !

to miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebie

Konto Bankowe wsparcia projektu: