Ks. abp. Stanisław Budzik w Tuligłowach

« Przejdź do strony głównej

22 czerwca 2014 roku wspólnota sióstr służebniczek w Tuligłowach z dziećmi i personelem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „ Nasz Dom” i dwóch Placówek Rodzinnych: Św. Józefa i Siostry Longiny Trudzińskiej, gościła ks. abp Stanisława Budzika. Wizyta metropolity lubelskiego w domu zakonnym, związana była z realizowaną wizytacją kanoniczną  parafii p.w. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, do której placówka w Tuligłowach przynależy. 

Ks. abp Stanisław Budzik został serdecznie przywitany przez siostry służebniczki i najmłodszych mieszkańców Domu. Po nabożeństwie do Najświętszego Serca Pana Jezusa odprawionym w domowej kaplicy,  była możliwość osobistego kontaktu z metropolitą i  zapoznania ze świadczeniem usług opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci od urodzenia do osiągnięcia pełnoletniości.

Działalność na rzecz dziecka i rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, siostry służebniczki, prowadzą w Tuligłowach od roku 2004. Dla podniesienia standardów świadczonych usług, w ostatnich latach obok istniejącej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego, postały dwie placówki rodzinne, które zapewnią opiekę i wychowanie  dzieciom w różnym wieku, w warunkach bardziej rodzinnych, do ośmiu dzieci w placówce. Utworzenia tego typu połączenia, sprawowanej całodobowej opieki nad dziećmi, stało się innowacyjnym rozwiązaniem, które w kolejnych domach dziecka prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek jest wprowadzana.    

Partnerzy i darczyńcy projektu - TO MIEJSCE CZEKA NA CIEBIE !

to miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebie

Konto Bankowe wsparcia projektu: