Orszak Trzech Króli w Łodzi

« Przejdź do strony głównej

Zaangażowanie Sióstr Służebniczek w Orszaku Trzech Króli w Łodzi miało skromny początek przed trzema laty. Grupa osób świeckich z Fundacji „ Powrót Trzech Króli”  zwróciła się do Matki Prowincjalnej Iwony Zamorskiej  z prośbą o pomoc w  zorganizowaniu scenki z aniołami na trasie orszaku główną ulicą miasta  Piotrkowską do archikatedry łódzkiej. W roku 2012 prośba została ponowiona i powoli czynny  udział sióstr w  orszaku staje się niepisaną tradycją wspólnot łódzkich. Z każdym rokiem wzrasta również  liczba uczestników przemarszu i staje się to swego rodzaju ewangelizacją miasta.

W roku  2014  orszak liczył  10 tysięcy rozśpiewanych i chwalących Boga mieszkańców Łodzi.  6 stycznia barwny korowód  wyruszył po Mszy Świętej z Kościoła Matki Bożej Fatimskiej przy ul. Kilińskiego i zdążał do archikatedry łódzkiej przy Placu Jana Pawła II. W organizację tegorocznego przemarszu włączyły się siostry z domu prowincjalnego i czterech wspólnot łódzkich. Zaangażowanie Służebniczek objęło cały zespół sióstr , które szyły stroje, ćwiczyły śpiew i taniec, a także  przygotowały ponad 1000 gwiazdek z tekstem  z Pisma Świętego  rozdawany przechodniom. Siostry odegrały na trasie orszaku  cztery scenki.

Na początku trasy kolędnicy zatrzymali się przed scenką śpiewających aniołów, w które wcieliły się siostry ze wspólnoty z ul. Kosynierów Gdyńskich z pracownikami i podopiecznym Domu Pomocy Społecznej. W kolejnej  scence  siostry juniorystki z zaprzyjaźnionymi dziewczętami wykonały taniec i przy śpiewie kolęd rozdawały przygotowane gwiazdki ze Słowem Bożym. Na trasy przemarszu ustawiona została również chatka misyjna przy której siostra wikaria Małgorzata Ochęduszko z siostrą katechetką Ireną Kocieł z dziećmi z koła misyjnego i podopiecznymi świetlicy środowiskowej zwracały uwagę kolędników na kraje misyjne z których wędrowali mędrcy ze wschodu.

Z racji obchodzonego Roku Błogosławionego Edmunda  nie zabrakło również akcentu związanego z Założycielem Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bł. Edmundem Bojanowskim. Pan Jarosław Wójtowicz prezes Rodziny Błogosławinego Edmunda Bojanowskiego z ul. Rzgowskiej ucharakteryzowany na Ojca  Edmunda  wraz z  siostrami wychowawczyniami  i  dziećmi z Publicznego Przedszkola z  ul.  Sienkiewicza 60 czekali na orszak przed Kościołem Św. Mateusza w pobliżu archikatedry z transparentem informującym o Roku Edmundowym.

Poszczególne sceny, w których brały udział siostry z podopiecznymi  były  prezentowane przez aktorów sceny teatru łódzkiego Panią  Mirosławę Marcheluk i Ryszard Mróz. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Starowiejskich NMP NP zostało wymienione wśród głównych organizatorów Orszaku Trzech Króli w Łodzi.

Galeria

Partnerzy i darczyńcy projektu - TO MIEJSCE CZEKA NA CIEBIE !

to miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebie

Konto Bankowe wsparcia projektu: