‹‹ Powrót

Bractwo Celestyńskie

Celestyńskie Bractwo Modlitewne  założył  ks. Krzysztof Orzeł kapłan diecezji tarnowskiej dnia  24 kwietnia 2008 roku w Łącku, w parafii w której bł. S. Celestyna Faron przyjęła sakrament chrztu świętego.  Erygowanie  Bractwa  miało miesce  dnia  26 kwietnia 2009 roku przez biskupa diecezji tarnowskiej Wiktor Skworc.

Na terenie prowincji łódzkiej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP  Celestyńskie Bractwo Modlitewne istnieje od roku 2009. Powstało przy Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Łodzi,  z inicjatywy s. Jadwigi Drążkiewicz, jako duchowy dar z racji peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskie.    

Kontakt :

Dom Pomocy Społecznej im. Bł. Edmunda Bojanowskiego

ul. Kosynierów Gdyńskich 20

93-357 Łódź

Tel. /42/646-11-70 

przewodnicząca  Bractwa Modlitewnego – s. Zofia Wolska

Członkowie Bractwa zobowiązują się do:

  • codziennej modlitwy w intencji kapłanów i o nowe powołania przypisaną modlitwą za wstawiennictwem Bł. S. Celestyny Katarzyny Faron

  • każdego 24 dnia miesiąca (dzień urodzin bł. s. Celestyny) spotykają się na wspólnej Eucharystii i ofiarowują komunię św. w tych intencjach, 

  • w codziennym życiu budują pokój i zaufanie.

Modlitwa za wstawiennictwem Bł. S. Celestyny Katarzyny Faron


Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za dar męstwa i wytrwania w miłości, jakiego udzieliłeś siostrze Katarzynie Celestynie, która wśród tortur, głodu i wyniszczenia w obozie koncentracyjnym, trwała przy krzyżu naszego Pana Jezusa Chrystusa, pozostając wierną swemu powołaniu chrześcijańskiemu i zakonnemu aż do męczeństwa.

Za jej wstawiennictwem udziel mi łaski ......................................... o którą z ufnością i pokorą Cię proszę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz… , Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…,

Partnerzy i darczyńcy projektu - TO MIEJSCE CZEKA NA CIEBIE !

to miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebie

Konto Bankowe wsparcia projektu: