‹‹ Powrót

Domy Dziecka

Dzieła  apostolskie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP Prowincji Łódzkiej obejmują opieką dzieci pozbawione całkowicie, lub częściowo pieczy rodziny biologicznej. Posługa wśród dzieci,  w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,  wpisuje się w charyzmat Zgromadzenia , którego nadrzędnym celem jest z miłości do Boga umiłowanego nade wszystko i na wzór Jezusa Chrystusa służba dzieciom, ubogim i chorym.

Prowincja Łódzka prowadzi 3  Domy Dziecka i obejmuje  opieką  154 dzieci w wieku od urodzenia do czasu usamodzielnienia po osiągnięciu pełnoletniości. Domy Dziecka prowadzone są w województwie mazowieckim, śląskim i lubelskim.  Każda z prowadzonych placówek uwzględnia specyfikę środowiska,  z którego pochodzą dzieci objęte opieką i ma odmienną strukturę organizacyjną sprawowania pieczy nad małoletnimi . W Domu Dziecka w Tuligłowach istnieją dwie placówki rodzinne i jedna placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjno-interwencyjnego.  

DOM  DZIECKA                                                      

im. Piusa XI

ul. Piusa  69

05-123 Chotomów

woj. mazowieckie

tel. /22/ 772-62-27

domdziecka@domdzieckachotomow.pl

www.domdzieckachotomow.pl

dyrektor – s. Magda Rybak

 

 

ul. Św. Kazimierza 1

42-200 Częstochowa

woj. śląskie

tel. /34/ 324-67-51

fax: /34/ 370-40-49

kancelaria@dommalychdzieci.pl

www.dommalychdzieci.pl

dyrektor – s. Barbara Kaczmarczyk

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

 „ NASZ  DOM„     

im. Bł. Edmunda  Bojanowskiego

Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP 

Tuligłowy 1

22-300 Krasnystaw

woj. lubelskie

tel. /82/ 576-66-75

fax /82/ 576-66-85

www.tuliglowy.org

dyrektor – s. Dorota Blok

Placówka Rodzinna

im. s. Longiny Trudzińskiej

Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP

Tuligłowy 1/2

22-300 Krasnystaw

woj. lubelskie                                                      

tel. /82/ 576-66-75

fax /82/ 576-66-85

www.tuliglowy.org

dyrektor – s. Bożena Rak

Placówka Rodzinna

im. Św. Józefa 

Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP

Tuligłowy 1/4

22-300 Krasnystaw

woj. lubelskie                                                                             

tel. /82/ 576-66-75

fax /82/ 576-66-85

www.tuliglowy.org

dyrektor – s. Dorota Blok

Partnerzy i darczyńcy projektu - TO MIEJSCE CZEKA NA CIEBIE !

to miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebie

Konto Bankowe wsparcia projektu: