‹‹ Powrót

Przedszkola

W działalność  Prowincji Łódzkiej  Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP wpisuje się nauczanie oraz wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, które są „ najdroższym skarbem Jezusa Chrystusa”.

W wychowaniu przedszkolnym  siostry służebniczki troszczą się o należyty rozwój fizyczny, moralny, umysłowy i religijny dzieci im powierzonych. W pracy kierują się programami i metodami odpowiadającymi współczesnym wymaganiom z priorytetem jakim jest   program wychowania przedszkolnego według koncepcji bł. Edmunda Bojanowskiego Założyciela Zgromadzenia.

 W ramach prowadzonej działalności w przedszkolach  objętych jest łącznie opieką 336 dzieci. Prowincja prowadzi dwa przedszkola publiczne i trzy niepubliczne.

PUBLICZNE  PRZEDSZKOLE

Sióstr Służebniczek NMP

ul. Ks. Blizińskiego 50 a

62-850 Lisków k. Kalisza

woj. wielkopolskie

tel. /62/ 763-40-23   

przedszkolekiskow.pl                                      

przedszkolewliskowie@gmail.com

dyrektor – s. Barbara Olszewska

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Sióstr Służebniczek NMP

im. Edmunda Bojanowskiego

ul. Sienkiewicza 60

90-058 Łódź

woj. łódzkie

tel. /42/ 636-38-24

www.sluzebniczki.com

dyrektor – s. Małgorzata Ochęduszko

KATOLICKIE PRZEDSZKOLE PARAFIALNE

im. Bł. Edmunda Bojanowskiego

ul. Rzgowska 242

93-317 Łódź

woj. łódzkie

www.Katolickie Przedszkole  Parafialne

tel. /42/ 646-35-30

dyrektor – s. Elżbieta Skrzyńska

 

NIEPUBLICZNE  PRZEDSZKOLE

 Sióstr Służebniczek NMP NP

 ul. Warszawska 46

 95-010 Stryków k. Łodzi

 woj. łódzkie

 tel. /42/ 719-80-93

 www.przedszkolesluzebniczek.pl

 dyrektor – s. Beata Kupiec

 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE

Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP

Niepokalanie Poczętej – Prowincja Łódzka 

ul. Mehoffera 2

03-131 Warszawa

woj. mazowieckie

tel./fax /22/ 614-99-25

www.przedszkolesluzebniczek.waw.pl

dyrektor – s. Bernarda Sagan

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE

Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP

Niepokalanie Poczętej – Prowincja Łódzka 


Tuligłowy 1

22-300 Krasnystaw

woj. lubelskie

 

 
tel. 600-614-698
82-576-66-75

http://www.tuliglowy.org/

https://www.facebook.com/npstuliglowy/

dyrektor – s. Jolanta Szramowiat

Partnerzy i darczyńcy projektu - TO MIEJSCE CZEKA NA CIEBIE !

to miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebie

Konto Bankowe wsparcia projektu: