‹‹ Powrót

Przedszkola

W działalność  Prowincji Łódzkiej  Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP wpisuje się nauczanie oraz wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, które są „ najdroższym skarbem Jezusa Chrystusa”.

W wychowaniu przedszkolnym  siostry służebniczki troszczą się o należyty rozwój fizyczny, moralny, umysłowy i religijny dzieci im powierzonych. W pracy kierują się programami i metodami odpowiadającymi współczesnym wymaganiom z priorytetem jakim jest   program wychowania przedszkolnego według koncepcji bł. Edmunda Bojanowskiego Założyciela Zgromadzenia.

 W ramach prowadzonej działalności w przedszkolach  objętych jest łącznie opieką 336 dzieci. Prowincja prowadzi po trzy przedszkola publiczne i niepubliczne.

PUBLICZNE  PRZEDSZKOLE

Sióstr Służebniczek NMP

ul. Ks. Blizińskiego 50 a

62-850 Lisków k. Kalisza

woj. wielkopolskie

tel. /62/ 763-40-23                                        

przedszkolewliskowie@gmail.com

dyrektor – s. Barbara Olszewska

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Sióstr Służebniczek NMP

im. Edmunda Bojanowskiego

ul. Sienkiewicza 60

90-058 Łódź

woj. łódzkie

tel. /42/ 636-38-24

www.sluzebniczki.com

dyrektor – s. Lidia Stępień

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE

Sióstr Służebniczek

im. Edmunda Bojanowskiego

ul. Pocztowa 6

72-350 Niechorze

woj. zachodniopomorskie

tel. /91/ 386-33-93

przedszkole-nad-morzem@wp.pl

dyrektor – s. Jadwiga Mieczan

KATOLICKIE PRZEDSZKOLE PARAFIALNE

im. Bł. Edmunda Bojanowskiego

ul. Rzgowska 242

93-317 Łódź

woj. łódzkie

www.Katolickie Przedszkole  Parafialne

tel. /42/ 646-35-30

dyrektor – s. Anna Jawor

 

NIEPUBLICZNE  PRZEDSZKOLE

 Sióstr Służebniczek NMP NP

 ul. Warszawska 46

 95-010 Stryków k. Łodzi

 woj. łódzkie

 tel. /42/ 719-80-93

 www.przedszkolesluzebniczek.pl

 dyrektor – s. Katarzyna Trębacz

 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE

Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP

Niepokalanie Poczętej – Prowincja Łódzka 

ul. Mehoffera 2

03-131 Warszawa

woj. mazowieckie

tel./fax /22/ 614-99-25

www.przedszkolesluzebniczek.waw.pl

dyrektor – s. Danuta Szumna

Partnerzy i darczyńcy projektu - TO MIEJSCE CZEKA NA CIEBIE !

to miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebie

Konto Bankowe wsparcia projektu:

87124030281111001042328370