Rekolekcje z bł. Edmundem Bojanowskim w Zalesiu Górnym

« Przejdź do strony głównej

W podwarszawskiej parafii pod wezwaniem Św. Huberta w Zalesiu Górnym w dniach od 24 do 26 marca  s. Elżbieta Bąkowicz, s. Ewelina Górska i s. Agnieszka Marzec na zaproszenie ks. proboszcza Krzysztofa Grzejszczyka prowadziły rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej   im. Wspólnej Europy z Zalesia Górnego.

 

W rekolekcjach uczestniczyły dzieci z klas  I - VI w liczbie 500 uczniów. W programie rekolekcyjnym były 3 konferencje wygłoszone przez siostry w godzinach przedpołudniowych i 2 nauki podczas Mszy Świętych na zakończenie rekolekcji. Tematem przewodnim konferencji i nauk była postać bł. Edmunda Bojanowskiego, którą dzieci poznawały jako „ serdecznie dobrego człowieka”. W słowie skierowanym do uczestników rekolekcji siostry ukazały bł. Edmunda Bojanowskiego jako człowieka , który w codziennym życiu kochał Boga i odznaczał się  wielką wrażliwością i miłością bliźniego.

Na zakończenie rekolekcji  dzieci losowały pierniczki z postanowieniem wielkopostnym, a także uczniom, którzy zwyciężyli w organizowanych konkursach szkolnych: poetyckim, plastycznym i z wiedzy o bł. Edmundzie Bojanowskim zostały rozdane pamiątkowe nagrody

Czas rekolekcji wielopostnych dla dzieci był poprzedzony uroczystym wniesieniem do kościoła parafialnego  relikwii bł. Edmunda Bojanowskiego podczas każdej Mszy Świętej w niedzielę poprzedzająca rekolekcje. Przy tej okazji wszyscy wierni  mieli okazję zapoznać się postacią bł. Edmunda Bojanowskiego i ucałować relikwie, które ks. proboszcz Krzysztof Grzejszczyk przywiózł z domu Generalnego Sióstr Służebniczek  ze Starej Wsi. 

Partnerzy i darczyńcy projektu - TO MIEJSCE CZEKA NA CIEBIE !

to miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebie

Konto Bankowe wsparcia projektu: