W ogniu Bożego Ducha

« Przejdź do strony głównej

W programie spotkania znalazła się m.in. Adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość spowiedzi, wspólne wyjście na miasto i dzielenie się talentami, wieczór Uwielbienia, wspólna modlitwa Jutrzni,  spotkania w grupach, świadectwa członków wspólnoty Cenacolo oraz osób związanych z Ruchem Czystych Serc. Każda chwila była cenna.

Spotkaniu patronowała bł. Karolina Kózkówna,, która jest wzorem walki o czystość, nie tylko cielesną, ale także serca i duszy. W piątek 3 maja uczestnicy OFM udali się do sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie i do Wał Rudy, gdzie odprawili Drogę Krzyżową, szlakiem jej męczeńskiej śmierci.

Młodzieży towarzyszył oraz konferencje w czasie OFM głosił ks. Marek Gilski, kapłan archidiecezji krakowskiej, który pomagał przy tworzeniu programu tego spotkania. 

„Aż do śmierci walcz o prawdę, a Pan Bóg będzie walczył o CIEBIE.” (Syr 4, 28). Te słowa z Księgi Syracha – zamieszczone na koszulkach – towarzyszyły młodzieży i siostrom w czasie OFM w Tarnowie. Z nimi wrócili do domów, do wspólnot, do codzienności, aby te słowa przepełniały ich serca oraz aby to doświadczenie radości zanieść innym.

Partnerzy i darczyńcy projektu - TO MIEJSCE CZEKA NA CIEBIE !

to miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebie

Konto Bankowe wsparcia projektu: