Zamyślenia nad Ewangelią na wtorek I Tygodnia Wielkiego Postu:

« Przejdź do strony głównej

...Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie,

niech się święci Twoje imię!

Niech przyjdzie Twoje królestwo;

niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie.

Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj;

i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym,

którzy przeciw nam zawinili;

i nie dopóść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski.

Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień.

                                                                                                            (Mt 6,7-15)


Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi…

 

Szczególnym narzędziem łaski jest modlitwa. Już od pierwszych dni Wielkiego Postu słyszymy zaproszenie do niej. Jest ona siłą w drodze nawrócenia i przemiany serca i życia. Ale jaka modlitwa i jak się modlić skutecznie?

 

Dzisiaj Jezus uczy modlitwy, która jest relacją z Bogiem jak Ojcem, Tatusiem. To nie ilość słów wypowiadanych czynią modlitwę skuteczną, ale dziecięca ufność, „albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie”.

 

Jezus zaprasza do modlitwy w której centrum jest Bóg i Jego uświęcająca obecność, modlitwy która jest wołaniem o wolę Boga i Jego Królestwo, bo z nim przecież przychodzi pełnia darów i w Nim wypełniają się obietnice.

 

Jezus ukazuje modlitwę, jako klucz, który otwiera moje tu i teraz, na to, co jest w stanie zaspokoić głód i umocnić siły.

 

Tak jak chleb powszedni staje się przedmiotem ufnej modlitwy, tak również prośba o przebaczenie, o siłę w przeciwstawieniu się pokusie i wybawienie od zła, ma być codziennym wołaniem do naszego Ojca, który jest w niebie, a swą miłością dosięga ziemi i każdego ludzkiego serca.

ks. Marcin Pietrzyk


Partnerzy i darczyńcy projektu - TO MIEJSCE CZEKA NA CIEBIE !

to miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebie

Konto Bankowe wsparcia projektu: