Zamyślenia nad Ewangelią z poniedziałku VI Tygodnia Wielkiego Postu...

« Przejdź do strony głównej

A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z Jego uczniów, ten, który Go miał wydać: "Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?". Powiedział zaś to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano. Na to rzekł Jezus: "Zostaw ją! Przechowała to, aby [Mnie namaścić] na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, Mnie zaś nie zawsze macie". Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest; a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także, by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili zabić również Łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa.

J 12, 1-11


Jezus kolejny raz jest w domu swoich przyjaciół Łazarza, Marty i Marii. Dzisiejsza postawa Marii potwierdza to, że potrafi tracić dla Jezusa. Czy to wtedy, kiedy usiadała u Jego stóp i słuchała Jego słowa, czy to dzisiaj, kiedy namaszcza nogi Jezusa drogocennym i szlachetnym olejkiem nardowym. Co skłoniło Marię by trwać przy Jezusie i słuchać Jego słowa, co skłoniło ją by wylać olejek, którego wartość można zrównać z wartością rocznej pracy ? MIŁOŚĆ. Rozpoznała w Jego obliczu, usłyszała w Jego słowie, zobaczyła w Jego czynach, choćby wtedy, kiedy wskrzesił jej brata, MIŁOŚĆ.


I teraz to ona odpowiedziała swoją miłością. To namaszczenie jest wyrazem służby z miłości, miłości która widzi dalej, bo jak Jezus powiedział do Judasza „Zostaw ją! Przechowała to, aby Mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu”. Miłości która jest bezcenna, nie patrzy na koszt, jaki potrzeba ponieść. Miłości, która jest szlachetna, innymi słowy autentyczna i wierna.

Jak olejek nardowy powstaje z korzenia kwiatu, który by mógł dać cenny olejek musi obumrzeć, tak miłość rodzi się wtedy, kiedy umiera, może nawet piękny i powabny kwiat egoistycznych dążeń.

Jak intensywna woń olejku nardowego wypełniła cały dom, tak miłość pozostawia po sobie niezatarty znak życia, znak obecności Boga.

ks. Marcin PietrzykPartnerzy i darczyńcy projektu - TO MIEJSCE CZEKA NA CIEBIE !

to miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebie

Konto Bankowe wsparcia projektu: